Boek
Boek uw verblijf

CAMPING CANOE
wettelijke vermeldingen

  1. Präsentation der Website.

Gemäß Artikel 6 des französischen Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 über das Vertrauen in die digitale Wirtschaft werden die Benutzer der Website www.camping-canoe.fr über die Identität der verschiedenen Beteiligten im Rahmen ihrer Umsetzung und Überwachung informiert:

Inhaber: LA RIVIERE – 11 rue de la Combe 12640 RIVIERE-SUR-TARN SIRET/SIREN: 83994145700021 Kapital: 100 000,00 € NAF/APE: 5530Z TVA: FR93839941457 RCS: Rodez B 839 941 457 Ersteller: Webagentur von Septeo – Créateur de sites internet campings et hôtels Verantwortlicher für die Veröffentlichung: LA RIVIERE – peupliers12640@orange.fr Der Verantwortliche für die Veröffentlichung kann eine natürliche oder juristische Person sein. Webmaster: LA RIVIERE – peupliers12640@orange.fr Host: Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Schweiz

  1. Allgemeine Nutzungsbedingungen der Website und der angebotenen Dienste.

Die Nutzung der Website www.camping-canoe.fr impliziert die vollständige Annahme der allgemeinen Nutzungsbedingungen, die unten beschrieben sind. Diese Nutzungsbedingungen können jederzeit geändert oder ergänzt werden; Benutzer der Website www.camping-canoe.fr werden daher gebeten, sie regelmäßig zu konsultieren.

Diese Website ist normalerweise zu jeder Zeit für die Benutzer zugänglich. Eine Unterbrechung aufgrund technischer Wartungsarbeiten kann jedoch von LA RIVIERE beschlossen werden, der dann bestrebt sein wird, die Benutzer im Voraus über die Termine und Uhrzeiten des Eingriffs zu informieren.

Die Website www.camping-canoe.fr wird regelmäßig von LA RIVIERE aktualisiert. Ebenso können die rechtlichen Hinweise jederzeit geändert werden, sind jedoch dennoch für die Benutzer verbindlich, die gebeten werden, sie so oft wie möglich zu konsultieren, um sich über etwaige Änderungen zu informieren.

  1. Beschreibung der bereitgestellten Dienste.

Der Zweck der Website www.camping-canoe.fr besteht darin, Informationen über alle Aktivitäten des Unternehmens bereitzustellen.

A LA RIVIERE bemüht sich, auf der Website www.camping-canoe.fr so genaue Informationen wie möglich bereitzustellen. Sie kann jedoch nicht für Auslassungen, Ungenauigkeiten und Mängel in der Aktualisierung der Informationen verantwortlich gemacht werden, sei es durch das Unternehmen selbst oder durch Drittanbieter, die ihr diese Informationen zur Verfügung stellen.

Alle Informationen auf der Website www.camping-canoe.fr werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und können sich ändern. Darüber hinaus sind die Informationen auf der Website www.camping-canoe.fr nicht erschöpfend. Solche Informationen können sich ändern, nachdem sie online veröffentlicht wurden.

  1. Vertragliche Beschränkungen der technischen Daten.

Die Website verwendet JavaScript-Technologie.

Die Website kann nicht für materielle Schäden haftbar gemacht werden, die sich aus der Nutzung dieser Website ergeben. Darüber hinaus verpflichtet sich der Benutzer der Website, auf die Website mit aktuellen Geräten zuzugreifen, die keine Viren enthalten, und mit einem aktuellen Browser der neuesten Generation.

  1. Geistiges Eigentum und Verletzung.

A LA RIVIERE ist Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte oder besitzt die Nutzungsrechte an allen auf der Website zugänglichen Elementen, insbesondere den Texten, Bildern, Grafiken, Logo, Symbolen, Tönen und Softwareprogrammen.

Jede Vervielfältigung, Darstellung, Änderung, Veröffentlichung, Anpassung eines oder mehrerer Elemente der Website, unabhängig von den verwendeten Mitteln oder Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von A LA RIVIERE untersagt.

Jede nicht autorisierte Nutzung der Website oder eines der darin enthaltenen Elemente wird als Verletzung angesehen und gemäß den Bestimmungen der Artikel L.335-2 ff. des französischen Gesetzes über geistiges Eigentum verfolgt.

  1. Haftungsbeschränkungen.

LA RIVIERE kann nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die dem Gerät des Benutzers beim Zugriff auf die Website www.camping-canoe.fr entstehen, sei es durch die Verwendung von Geräten, die nicht den in Punkt 4 angegebenen Spezifikationen entsprechen, oder durch das Auftreten eines Fehlers oder einer Inkompatibilität.

LA RIVIERE kann ebenfalls nicht für indirekte Schäden haftbar gemacht werden (z.B. Marktverlust oder Verlust einer Gelegenheit), die sich aus der Nutzung der Website www.camping-canoe.fr ergeben.

Interaktive Abschnitte (mit der Möglichkeit, Fragen im Kontaktbereich zu stellen) stehen den Benutzern zur Verfügung. LA RIVIERE behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung alle Inhalte in diesem Abschnitt zu entfernen, die gegen das in Frankreich geltende Recht verstoßen, insbesondere die Bestimmungen zum Datenschutz. Erforderlichenfalls behält sich LA RIVIERE auch das Recht vor, die zivil- und/oder strafrechtliche Verantwortung des Benutzers geltend zu machen, insbesondere im Falle einer rassistischen, beleidigenden, diffamierenden oder pornografischen Nachricht, unabhängig vom verwendeten Medium (Text, Fotografie usw.)

  1. Omgaan met persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens specifiek beschermd door Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, Artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website www.camping-canoe.fr kunnen de volgende gegevens worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.camping-canoe.fr, de internetprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt LA RIVIERE alleen persoonlijke informatie over de gebruiker die nodig is voor bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.camping-canoe.fr. Gebruikers verstrekken deze informatie in volledige kennis van de feiten, vooral wanneer ze de informatie zelf invoeren. De gebruiker van de website www.camping-canoe.fr wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Overeenkomstig de artikelen 38 e.v. van de Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden heeft elke gebruiker het recht op toegang, rectificatie of bezwaar tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens door een ondertekend schriftelijk verzoek in te dienen, samen met een ondertekende kopie van een identiteitsbewijs, en met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.camping-canoe.fr wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht zonder medeweten van de gebruiker. Alleen in het geval dat LA RIVIERE en haar rechten worden verkocht, kan dergelijke informatie worden doorgegeven aan de potentiële koper, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de website www.camping-canoe.fr op te slaan en te wijzigen.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de Franse Wet van 1 juli 1998 ter implementatie van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databanken.

  1. Hypertekstlinks en cookies.

De website www.camping-canoe.fr bevat een aantal hypertekstlinks naar andere websites, opgezet met toestemming van LA RIVIERE. LA RIVIERE is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte websites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid hiervoor.

Bij het surfen op de website www.camping-canoe.fr kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de gebruiker niet identificeert, maar informatie over het surfgedrag op de website via een computer registreert. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om latere bezoeken aan de website te vergemakkelijken en verschillende metingen van de bezoekfrequentie mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan echter zijn computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: Tabblad “Extra” (het tandwielpictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op het tabblad Privacy en selecteer “Alle cookies blokkeren”. Klik op OK.

In Firefox: Klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en selecteer vervolgens het tabblad “Opties”. Klik op het tabblad “Privacy”. Configureer de opslagregels op: “Aangepaste instellingen voor geschiedenis gebruiken”. Schakel vervolgens het selectievakje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik rechtsboven in het browservenster op het menupictogram (het tandwielpictogram). Selecteer “Voorkeuren”. Klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies uitschakelen.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (drie horizontale lijnen). Selecteer “Instellingen”. Klik op “Geavanceerde instellingen weergeven”. Klik in het gedeelte “Privacy” op “Instellingen”. Op het tabblad “Privacy” kunt u cookies uitschakelen.

  1. Toepasselijk recht en rechtsgebied.

Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.camping-canoe.fr vallen onder het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs hebben exclusieve jurisdictie.

  1. Toepasselijke primaire wetgeving.

Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door Franse Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden.

Franse Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie